Art in Public Space

OSBS DE Kameleon / Rotterdam [2018]

Het plan – voor de vernieuwing van speelplein Wielewaalstraat / Charlois – De Kameleon – is tot stand gekomen door een samenwerking tussen kinderen en ouders uit de Vogelbuurt, leerkrachten van Openbare Sportieve Basisschool De Kameleon, Christine Saalfeld (kunstenaar) en Bart van Lieshout (kunstproducties rondom het thema kinderen en natuur).

Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van: Stichting Dorpsplein Carnisse, Deltaport Donatiefonds, Opzomermee/Gebiedscommissie Charlois, Jantje Beton, Volkskracht, CBK R’Dam, Gph Verhagen.

De uitgangssituatie:

Schoolplein Kameleonschool, uitgangssituatie
Schoolplein Kameleonschool, uitgangssituatie

Realisatie:

Draak, Kamelionschool Rotterdam, permanent installation

Knikkerhuis [still in use for festivals]

De Klimplant [2015]

Het speel/kunstobject De Klimplant is op verzoek en in overleg met bewoners en kinderen van Bloemhof-Midden ontwikkelt. De realisatie van het project wordt ondersteund door gemeente Rotterdam, CBK Rotterdam Opzoomer Mee & Bewonersidee en Woonstad. Het speel/kunstobject wordt in eerste instantie ingezet om het Bloemhofplein een vernieuwde identiteit te geven.

Daarnaast wilden de kinderen een speelobject dat multifunctioneel en voldoende groot is om met meerdere kinderen op te kunnen spelen. De voorkeur ging uit naar een laagdrempelig object, dat geschikt is voor jonge kinderen of voor kinderen met een lichte handicap. 

De Klimplant daagt uit om erop te klimmen, balanceren, zich in het net te laten vallen, om hoog te trekken, te zitten, onder heen te kruipen en te rusten. Het meest uitslag gevende argument, om zich voor de realisatie van het project in te zetten, is het eenstemmige enthousiasme van buurtbewoners, gemeente en CBK voor het ontwerp. Het speel/kunstobject is ontworpen door kunstenares Christine Saalfeld en wordt gerealiseerd in samenwerking met GKB staalwerk & machines.

Bij het ontwerp, uitvoering en plaatsing van het speel/kunstobject wordt rekening gehouden met alle eisen ten aanzien van functionaliteit en veiligheid.

Met dank aan: Henny, Herman Lamers (artist), Ton Luijendijk (architect) Mede mogelijk gemaakt door: CBK Rotterdam, Gemeente Rotterdam en Opzoomer Mee & Bewonersidee.

Lachspiegel – Putsebocht [2015]

25% of the residents in Rotterdam Bloemhof are under the age of 21. The street scene is dominated by playing children and young people hanging around. Close to the installation with the distorting mirrors is a primary school. CHildren on their way to school remain standing in front of the mirrors. They laugh, make faces or fight against the mirrors.

Initiated by Christine Saalfeld, supported by Woonstad Rotterdam and Gemeente Rotterdam.

Wolkenboomhuis

Wereldtuin Katendrecht