OSBS De Kameleon – vernieuwing schoolplein

Initiator en project coördinator: Adrie Notenboom

Fondswerving: Adrie Notenboom, Bart van Lieshout, Christine Saalfeld

Ontwerp ruimtelijke objecten en inrichting: Christine Saalfeld

Groen en natuurpad: Bart van Lieshout

Realisatie: Wout Rockx, Kinderdesign Tharandt, GKB Barendrecht, Floradek, Bart van Lieshout en Christine Saalfeld

Datum: 2018

In samenwerking met osbs Kameleon school, kinderen en de ouders uit de vogelbuurt, Christine Saalfeld en Bart van Lieshout is dit jaar het plan tot stand gekomen het schoolplein te vernieuwen.

HET PLAN samen met de kinderen, de ouders en de buurt een uitdagend groen en gezellig ontmoetingsplein realiseren. Waar kinderen tijdens en na schooltijd kunnen buiten spelen. Met mogelijkheden om te rennen, fietsen, voetballen, basketballen, tafel–tennissen en om te klimmen, sluipen, kruipen, krachtmeten, verstoppen en de natuur te ervaren door meer groene afscheidingen en een natuurontdekkingspad naast de school.

MOTIVATIE:

  • Meer afwisselend spel voor kinderen!
  • Positief pedagogisch klimaat in de buitenruimte!
  • Sluit aan bij het curriculum en de profilering osbs De Kameleon!
  • Geeft een positieve impuls aan de wijk!
presentatie maquette

Het plein toen

Speelplein Fazantstraat-Wielewaalstraat is als schoolplein tijdens schooltijden en als speelplein na schooltijd belangrijk voor de Vogelbuurt. Het openbare plein ligt aan de Wielewaalstraat. Dit is een drukke doorgaansstraat, waar regelmatig te hard wordt gereden. 

Speelplein Fanzantstraat-Wielewaalstraat

Deze straten samen liggen in de Vogelbuurt. Voor de kinderrijke buurt bieden de straten nauwelijks speelmogelijkheden. De stoepen zijn erg smal en nodigen niet uit tot buiten spelen.

Op deze locatie van osbs De Kameleon zitten bijna 200 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 8 jaar. Tijdens de pauzes zien de leerkrachten weinig ontwikkeld en fantasieloos spel. Het plein nodigt vooral uit tot rennen en fietsen.

Na schooltijd wordt het plein gebruikt door ouders die elkaar hier ontmoeten en waar zij met hun kinderen nog wat ‘na blijven zitten’, oudere kinderen en jongeren uit de buurt. Op een aantal momenten na schooltijd, begeleidt Thuis Op Straat (TOS) het spel van de kinderen met sport- en spelmaterialen.

Het voortraject

De kinderen, ouders uit de omliggende straten en de leerkrachten hebben de school gevraagd of het plein niet wat leuker en groener ingericht kan worden. Zij willen graag uitdagender en fantasierijker speelelementen op het plein. Kinderen willen graag “klimmen, verstoppertje spelen, draaien om een stok, dieren zoeken, plantjes verzorgen, schommelen en glijden, maar ook voetballen, tafelbal gooien en met TOS blijven sporten”.  

Nieuwe elementen


Om het plein een gezellige en groene uitstraling te geven, waar iedereen in de wijk met een trotse blik naar kijkt en waar kinderen en volwassenen zich thuis voelen, willen we een heg rondom laten groeien. Voor een deel van het plein willen we leilindes plaatsen en op het hele plein willen we veel natuurlijke materialen gebruiken en groene afscheidingen maken tussen de verschillende speelzones. Deze ‚groene afscheidingen‘ zullen tegelijkertijd gelden als ‚speelaanleidingen‘ zodat twee functies in elkaar verenigt worden.

Daarnaast willen we graag op nadrukkelijk verzoek van de kinderen een groepsschommel aan de zijkant van de school. 

De groenstrook naast de school die nu wordt gebruikt als poeplaantje willen we graag anders inrichten. Het krijgt een hek met struiken en krijgt de functie als natuur-ontdek-pad. Op dit pad kunnen kinderen alleen of samen met hun ouders of de leerkracht ervaringen op doen met het ontdekken van alles wat groeit en leeft in dit stukje natuur. De kinderen hebben aangegeven dat ze het leuk zouden vinden om zich te verstoppen, om te speuren en om kleine avonturen te beleven. De leerkrachten willen hier graag met ervaringslessen op aansluiten. Het biedt een prima kans om de zintuigen en de fantasie van kinderen te prikkelen en regelmatig lekker buiten op ontdekkingstocht te gaan. 

Speel-kunstobject

Een multifunctioneel speel-kunstobject van Christine, dit voldoet aan diverse wensen van de kinderen en leerkrachten zou een bijzonder elan aan het plein geven. Het is “spannend’ en daagt uit om er op te klimmen, in te balanceren, omhoog te trekken, op en af te rennen, onder te kruipen en om de fantasie te gebruiken. De eerste tekening van het ontwerp had een “Wauw-effect”.

Het mooie van het object is dat het de relatie tussen architectuur, object en lichaam vindt. Het lijkt op een bouwkundige constructie maar het creëert een fictieve wereld, die uitdaagt om nieuwe verhalen in het spel van kinderen te laten ontstaan. Een piraten- of een jungleavontuur bijvoorbeeld.

Het is een object dat een belangrijke plaats op het speelplein krijgt toebedeeld. Het voldoet aan het attractiebesluit en zal er permanent blijven staan.

Christine wil graag een definitief ontwerp leveren en het contact met de keuringsinstanties onderhouden. Zij is bereid om zelf een aanvraag te doen hiervoor. Ook draagt zij de zorg voor de uitvoering en de nazorg van het project. 

Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van: Stichting Dorpsplein Carnisse, Deltaport Donatiefonds, Opzomermee/Gebiedscommissie Charlois, Jantje Beton, Volkskracht, CBK Rotterdam, Gph Verhagen.