[2017] Sicily

02.01. - 17.02.2017

 

[2017] Artist in Residence in München - Ebenböckhaus

 

 

Reeds einde 2015 hebben wij besloten om met Tentakel nieuwe uitdagingen aan te willen gaan. Een optie daarvoor was het festival ook in andere landen te introduceren. München kwam in aanmerking vanwege het feit dat het mijn thuisstad is.  Voor de start van het project had ik nog geen culturele contacten in München, maar het was duidelijk dat de stad voor mij wel toegankelijker zou zijn als andere buitenlandse steden. De juiste coöperatiepartner – het EineWeltHaus - hebben wij, met ondersteuning van het Kulturreferat München, kunnen vinden.

 

Tentakel vond plaats van 30 Juni tot 2 Juli 2017. Het terrein van het EineWeltHaus is uiteraard geschikt voor het festival, omdat er een binnenhof, een groot terras op de eerste verdieping en een theaterzaal ter beschikking zal staan. Het EineWeltHaus heeft een cultuurpolitieke opdracht binnen de stad en organiseert lezingen, concerten, exposities en debatten. Hun thema voor 2017 is vooral duurzaamheid ten opzichte van de samenleving, opvang en integratie van vluchtelingen te stimuleren.

 

De artist periode in het Ebenböckhaus heeft van 02.01.2017 tot 17.2.2017 plaatsgevonden. In deze periode heeft het programma met kunst, theater en muziek zijn eerste vorm gekregen. Wij hebben contact gelegd met lokale, culturele organisaties, verenigingen en instellingen om ze uit te nodigen mee te doen en tijdens het festival eveneens activiteiten aan te bieden.

 

Tentakel is nog steeds een zoektocht naar een evenwicht tussen artistieke ambitie versus sociaal, publiek versus privaat, en instrumentalisering versus autonomie. Met de volgende vraagstelling:

 

“Welke randvoorwaarden moeten creëert worden waarin zowel kunstenaars, sociale organisaties, bezoekers als culturele instellingen niet alleen het gesprek samen kunnen voeren maar ook samen kunnen werken aan het slagen van het festival?”

 

In die zin is Tentakel een proeftuin om op deze vraag antwoorden te vinden met de intentie kunst dichter bij de mens te brengen.

 

In 2017 is het thema van het festival identiteit en het zetten van grenzen.  Een belangrijk aspect daarbij is duurzaamheid van relaties, samenwerkingsverbanden en milieu en leefomgeving.

 

Het participatieve karakter van het festival willen wij behouden. Wij zien dat in achterstandswijken sterke behoefte is, aan dit formaat van  festivals en dat dit soort evenementen de cohesie tussen de mensen stimuleert; desalniettemin is het voor Stad-Nomaden een soort evenwichtsoefening tussen interesses van (wijk)bewoners, sociale organisaties, kunst organisaties enerzijds en de verwachtingen van fondsen en de gemeente anderzijds.

 

 

 

EineWeltHaus München

[2017] TENTAKEL - MÜNCHEN

[2012 - 2015] Rotterdam - ZUID

[2012] Zürich

[2010]  DUISBURG - MARXLOH

[2009] Mongolia

 

During a two-month residency in Mongolia in 2009 I was asked to comment on the constructed environment. The project focused especially on architecture and the dimensions of personal existence; taking as a starting point, the core idea that, as much as we design our environments, these environments also design us.