Miss~ion: M.A.R.S.

Mission: M.A.R.S. is een artistiek onderzoekproject waar De Europese identiteit, diversiteit en het gevoel van samenhorigheid aan de orde komt. 

Is een denkbeeldig maar ook concreet reis door Europa. M.A.R.S. is de afkorting voor Mobile Artist Research Studio en is vervoersmiddel, archief, decor en podium. Maar Miss~ion M.A.R.S. is ook de fictieve personage van een REIZENDE die op onderzoek uitgaat. Door de uitwisseling met andere mensen en samenwerkverbanden ontstaat creatieve potentiaal en nieuwe perspectieven voor een veranderend beeld op Europese Identiteit.

He uitgangspunt voor dit plan is een schijnbaar groeiende negatieve houding – van een selecte groep Europeanen – ten opzichte van Europa. Het lijkt erop dat de spoken – als we ze zo kunnen noemen – van haat een onverdraagzaamheid, racisme en verdeeldheid weer opdoemen in Europa. Bij dit project gaat het daarom om verschillende Europese perspectieven te onderzoeken en in beelden weer te geven, en ter discussie te stellen. Juist omdat het thema heel groot en complex is, probeer ik mijn artistieke interpretaties zo dicht mogelijk bij mijn persoonlijke verhalen, interesses en mogelijkheden te houden en het snijvlak tussen de algemene interesses en mijn persoonlijke interesses op te zoeken. De rode lijn in het project zijn tekeningen, het reizen en het opzoeken van samenwerkverbanden om het project verder te ontwikkelen en de zeggingskracht te versterken.

De oudste kaart van de wereld

De oudste kaart van de wereld.

De kaarten zijn naar het oosten gericht, naar waar de zon opgaat en naar waar het paradijs geacht werd gelegen te hebben. De verspreiding van deze wereldkaart, die overigens tal van varianten kent, is , gegeven het ontbreken van moderne technieken ter vermenigvuldiging, aanzienlijk. Vanaf de achtste eeuw tot aan 1200 heeft men thans 330 mapae mundi gevonden, waarvan er 110, dus een derde, afkomstig zijn uit Isidorus handschriften. Ook van 1200 tot 1500 is deze kaart een van de meest voorkomende. Deze wereldkaarten werden derhalve eeuwenlang in de scriptoria van kloosters gekopieerd, aangepast, van commentaar voorzien. Vaak gebeurde dat apart en is er geen enkel verband tussen de teksten en de illustratie.

Pim den Boer, Europa, De geschiedenis van een idee, S.33