Discovering Europe – Miss~ion: M.A.R.S.

Mission: M.A.R.S. is een artistiek onderzoekproject waar De Europese identiteit, diversiteit en het gevoel van samenhorigheid aan de orde komt. 

Is een denkbeeldig maar ook concreet reis door Europa. M.A.R.S. is de afkorting voor Mobile Artist Research Studio en is vervoersmiddel, archief, decor en podium. Maar Miss~ion M.A.R.S. is ook de fictieve personage van een REIZENDE die op onderzoek uitgaat.

Bestaat er zoiets als een Europese identiteit?

Door de uitwisseling met andere mensen en samenwerkverbanden ontstaat creatieve potentiaal en nieuwe perspectieven voor een veranderend beeld op Europese Identiteit.

He uitgangspunt voor dit plan is een schijnbaar groeiende negatieve houding – van een selecte groep Europeanen – ten opzichte van Europa. Het lijkt erop dat de spoken – als we ze zo kunnen noemen – van haat een onverdraagzaamheid, racisme en verdeeldheid weer opdoemen in Europa. Bij dit project gaat het daarom om verschillende Europese perspectieven te onderzoeken en in beelden weer te geven. De rode lijn in het project zijn tekeningen, het reizen en het ontmoeten van mensen.

Logboek

Rotterdam – Essen – Berlin – Rotterdam [2019]

Blankenfelde

Berlin

 

Blankenfelde [2019]

Funeral

Cyprus

Zollbrück

This figure refers to: art & agriculture

 

Blankenfelde

Funeral Feast

Cyprus

 

Essen

Zollverein

Monster

 

Rotterdam, Bloemhofplein

This figure refers to: Project Putsebocht, Klimplant, Tentakel

 

Zollbrück

Blankenfelde

Garden house, inside

Essen

Zollverein

Leopoldshafen

Palermo 

Spiez