Drawings

Zürich, Parkhaus, 21 x 29,7 cm, 2020
Zürich, Impulskavier für Eisteilchen

Drawings Miss~ion M.A.R.S.

Is een denkbeeldig maar ook concreet reis door Europa. M.A.R.S. is de afkorting voor Mobile Artist Research Studio en is vervoersmiddel, archief, decor en podium.

Maar Miss~ion M.A.R.S. is ook de fictieve personage van een REIZENDE die op onderzoek uitgaat. Door de uitwisseling met andere mensen en samenwerkverbanden ontstaat creatieve potentiaal en nieuwe perspectieven voor een veranderend beeld op Europese Identiteit. De rode lijn in het project zijn tekeningen, het reizen en het opzoeken van samenwerkverbanden om het project verder te ontwikkelen en de zeggingskracht te versterken.

Zürich – 2012

Ablasserdam, 2008